Přiznej anonymně!
Aktualizovat
0
0
umím skvěle derivovat a docela obstojně integrovat
0