Přiznej anonymně!
Aktualizovat
3
0
Při průběžném testu z Geografie na PřF jsme měli za úkol nakreslit slona.
0