Přiznej anonymně!
Aktualizovat
0
0
Vc uboz, ne? ty 'kostry', 'z?en?til' a 'buzny' mi p?ijdou sp? ti, kte? nedok?ou vymyslet nic normlnho a originlnho, a tak o t?chto jedincch p?ou ka?d po?d to stejn, jen v jinm odstnu.
0