Přiznej anonymně!
Aktualizovat
0
0
Stydím se za to, že mám bakalářský titul z UTB! ... Zvláště po zveřejnění hranice pro přijetí na NMPS a vůbec po všem, co se odehrávalo při přijímacím řízení.
0