Přiznej anonymně!
Aktualizovat
0
0
Přišla za mnou do práce nějaká slečna z OSU, že dostala nějakou otázku od oponentky BP a že to chce zkonzultovat s někým z praxe. Tak jsme se tak bavily a pak jsem se jí zeptala, jak dělala výzkum k BP. Odpověděla mi, že výzkum nedělala. Zeptala jsem se jí tedy, jak došla k závěrům, které uvádí v diskuzi v BP. Odpověděla mi, že to v podstatě vypsala z knížek. To myslíte vážně, že na OSU není potřeba k bakalářce dělat výzkum (či jakoukoliv jinou praktickou část)?!?! Že na OSU se bakalářský titul dostává jenom za to, že člověk něco opíše z knížek?!?!?! Že stačí v podstatě napsat trochu delší seminárku a člověk je Bc.?!?!?!
0