Přiznej anonymně!
0
0
Fakt mě štve volba člověka, který má být novým děkanem na PřF, je to zlý člověk, mstí sem lidem, kteří nemají nic společného s jeho zlobou a ještě jeho politika vedení je ostuda celé Ostravské univerzity. Bohužel opět krok zpátky. Kéž by si to přečetl a trochu se nad sebou zamyslel. Je mi ho líto.
0
1
0
Opravdu začínám nesnášet emaily, které začínají slovy Reciproční aktivita!!!!!!!!!!
0
0
0
Latina je nejhorší povinný předmět na FF. Přestože jsem zápočet napsal jen tak tak, do evaluace jsem napsal, že to je velmi přínosný předmět a výuka byla skvělá. Jen proto, aby si tento předmět mohli užívat i další ročníky...
0
0
0
Na jedné exkurzi Přf jsem potkala kluka, který přesně odpovídal představám mého budoucího manžela. Zatímco jsem spřádala plány, jak ho ulovit, ukázalo se, že je gay :(
0
1
0
Kabinky na pánských záchodcích se používají jako skladiště pro toaletní papír a savo, zatímco na dámských záchodcích jsem na nic takového nenarazil.
0
0
0
Nechal jsem se inspirovat a provedl jsem tour de mastrurbate po budovách OU, zatím polovina úspěšná - dámské wc
0
0
0
Myslím si, že nejhezčí chlapi na fakultě jsou informatici, i když jim to na matiku moc nepálí :-)
0
1
0
Baví mě holky, které říkají, že si vezmou na zkoušku výstřih a vyvalí ven kozy i když žádné nemají.
0
1
0
Na OSU jsem našla ty nejlepší spolužáky, kamarády a sousedy zároveň!
0
0
0
Zápočtový test jednoho nejmenovaného předmětu vypadal následovně - vyučující nám poslal týden dopředu seznam otázek, které budou na testu, a několik z nich potom vybral do písemky. Hrozně se potom divil, že jsme všichni uspěli a komentoval to slovy, že "snad příště bude muset vymyslet těžší test." Vtipálek, kdyby neposlal dopředu otázky, vyletěla by třičtvrtina studentů, jelikož ten test byl pekelně těžký...
0
1
0
Na zkoušce z dějin starověku jsem zkoušejícímu schválně uváděl všechna data o jeden rok špatně, abych ho vytočil. Fungovalo to!
0
1
0
Po mé neúspěšné zkoušce nebo zápočtu si tajně přeji, aby někteří z mých přátel také neuspěli, abychom na další termín mohli jít spolu.
0
3
0
Jeden vyučující se při studentském referátu zakryl závěsem a nejspíš usnul.
0
1
0
Jednou psalo zápočtový test 150 lidí v učebně s kapacitou cca 120 míst. Mnozí neměli kde sedět, všichni opisovali a navzájem si radili. Chudák učitel se zmohl pouze na opakování věty: "Ale děcka, tento test je i o morálce!"
0
0
0
Vyučující jednou přišel na hodinu v 7:30 rovnou ze Stodolní. Test, který se nakonec psal, byl z úplně jiného předmětu, než na který se původně šlo.
0